cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
CÓ Ý KỲ THỊ MỘT NGƯỜI GỐC VIỆT, MANAGER BỊ ĐUỔI VIỆT…
Emily Huỳnh đưa hình cha và câu hồi âm không tuyển nhân viên của ông Bruce lên mạng xã hội, để cho thấy ông đã kỳ thị cha của cô. (Twitter) SEATTLE -ngày 22 tháng 1, cô Emily Huỳnh nhắn tin trên t…