cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
MC. NGUYỄN NGỌC NGẠN và NHỮNG THỨ RÁC RƯỞI TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM.
Trước năm 1975, văn học, văn chương, và văn hóa Việt Nam được thể hiện rõ nét cách biệt với các dòng văn học, văn chương và văn hóa của các nước khác. Điển hình là các nhà văn, nhà thơ, nhà biên kh…