cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
CÓ CÔNG VỚI VIỆT CỘNG… NAY BỊ VIỆT CỘNG CƯỠNG CHIẾM NHÀ !!
ĐEM CẢ LỰC LƯỢNG HÙNG HẬU ĐẾN CƯỠNG CHẾ ĐẤT CỦA GIA ĐÌNH CÓ CÔNG CÁCH MẠNG ! Dân Bức xúc nói: “Ra đánh giặc tôi không sợ quân thù tôi chỉ sợ các anh thôi”!!! DƯỚI ĐÂY LÀ NHỮNG CO…