cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
MÁU LẠNH… ĐANG CHỨA TRONG MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI ?
WESTMINSTER – Chiều thứ Ba, 30 tháng 5, 2017 một tên cướp người Hispanic đã cướp giây chuyền của hai mẹ con người Việt ngay trước tiệm bánh mì Ba Lẹ trong khu có đền thờ Đức Thánh Trần, gần P…