cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
GIAO THÔNG AN TOÀN Ở VIỆT NAM… KHÓ HIỂU !!
Bé gái thản nhiên đứng thẳng trên yên xe, một tay chống hông, một tay vịn vai người đàn ông đang lái xe, không ai có thể lường trước được tại nạn xảy ra. Cách giáo dục con cái tốt nhất không phải …