cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
NHÂN VẬT LẠ KỲ… “DONALD TRUMP BỊ LẮM KẺ GHÉT, LẠI ĐƯỢC NHIỀU KẺ THƯƠNG” !!
Theo một bài viết được đăng trên trang đầu của tờ USA Today News “Donald Trump… một nhân vật kỳ lạ – lắm kẻ ghét, nhiều kẻ thương”. Vâng! thật vậy, ứng cứ viên vẫn giữ ph…