cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
MÙA THU và HUYỀN THOẠI CA KHÚC “LOVE STORY”
“Love Means, Never Having To Say, You Are Sorry” !!! (Tinh Yêu, Không Có 2 Chữ “xin lỗi” Trong Ngôn Ngữ Của Bạn!) … “Một câu nói bất hủ trong bộ phim tuyệt tác n…