cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
NHỮNG PHÁT NGÔN GÂY SỐC của LÃNH ĐẠO VIỆT CỘNG !!
Hãy nhìn giai cấp trí thức vô sản hiện nay, toàn là những người “đẻ ngược”, họ chào đời bằng 2 cái chân ra trước nên có những suy nghĩ kỳ quái, không giống con giáp nào hết. [1] VŨ HOÀNG CHƯƠNG (…