cultural-sustainability.eu
At være eller ikke at være … med
“Der er to tendenser i spil. Den ene tendens, folkeskolens, ser ud til at lære de opvoksende generationer at tilpasse sig den aktuelle danske samfundsmodel. Den anden tendens, som jeg har obs…