cuisineandmore.com
Revedere de Paşti!
„Cu părul nins, cu ochii mici Şi calzi de duioşie, Aieve parc-o văd aici Icoana firavei bunici Din fragedă-mi pruncie.” Fragment din poezia „Bunica” de St. O. Iosif De prea puţine ori ajung să-mi v…