cuacfm.org
Escola de Verán de CUAC FM
A Escola de Verán de CUAC FM é un espazo de encontro, de xuntanza entre entidades e persoas de diferentes perfís, inquietudes e misións que recoñecen nos medios de comunicación un rol esencial: educador, divulgador, concienciador.