cuacfm.org
CUAC FM entrevista a todos os candidatos da Coruña nas eleccións ao Parlamento galego 2012
CUAC FM, a radio comunitaria da Coruña, deu cobertura informativa á eleccións ao Parlamento de Galicia do ano 2012. CUAC FM convidou a participar na súa cobertura especial aos cabezas de lista de todas as candidaturas ao Parlamento Galego.