cssd-ngo.org
ZGJEDHJET PRESIDENCIALE SI GARË PËR NJË MAQEDONI TË VËRTETË EUROPIANE
SELIM IBRAIMI- 1.Koncepti i kandidatit presidencial Blerim Reka , 'shtet për të gjithë' apo republikë- paraqet një ndër qasjet më moderne në politikën bashkëkohore të Ballkanit Perëndimor pas tërheqjes zyrtare të Moskës nga propaganda 10 vjeçare.