cssd-ngo.org
Shtuni:”Organizatat ekstremiste rrekrutojnë më lehtësisht aty ku ka pakënaqësi dhe probleme sociale…”
Intervistë me ekspertin e sigurisë z. Adrian Shtuni.Intervistoi Selim Ibraimi nga Platforma Analitike ISSDMaqedonia-@CSSDMacedonia. ### ISSD:Z.Shtuni, si ekspert i ekstremizmit dhe radikalizmit, cilat sipas jush janë shkaqet e ekstremizmit? Adrian Shtuni:Kjo pyetje kërkon një përgjigje paksa...