cssd-ngo.org
SHKUPI – KRYEQYTET HISTORIK I SHQIPTARËVE
Promovimi i Kosovës VI,VII dhe VIII në Univerisetin Nënë Tereza në Shkup SHKUPI - KRYEQYTET HISTORIK I SHQIPTARËVE Edhe promovimi i sotëm i Kosovës VI, VII dhe VIII në Universietin Nëna Tereze në Shkup , zgjoi interesimin e studentëve dhe të intelektualëve të Shkupit. Me këtë rast, autori u prit nga Rektori Dr. Azis Pollozhani si dhe stafi akademik i Universitetit, ku u përgëzua për veprën dhe përkushtimin që në të gjej vend edhe Maqedonia.