cssd-ngo.org
DEKADA E TRETË DHE NDRYSHIMET NË SISTEMIN EUROPIAN TË SIGURISË
SELIM IBRAIMI-INSTITUTI I STUDIMEVE TË SIGURISË DHE ZHVILLIMIT Fundi i dekadës do të shoqërohet me ndryshime, në sistemin europian të sigurisë dhe me një BE të pafuqishme për t’i menaxhuar krizat.