cssd-ngo.org
DËMTIMI I VEKTORIT KRYESOR TË LINJËS TRANSATLANTIKE
SELIM IBRAIMI- 1.Megjithatë shqiptarët e Maqedonisë kanë disa dilema. Ata nuk janë thjesht një pakicë ashtu siç i paraqet Kushtetuta e Maqedonisë dhe politika e jashtme e shtetit, ata janë një etni autoktone me kompaktësi gjuhësore dhe kulturore.