cspartyzant.com
ZMIANY ORGANIZACYJNE
W związku z niedostępnością sali gimnastycznej przy ul. Urbanistów 3 w Z. Sz. Nr 26 regularne treningi KRAV MAGA KIDS oraz KRAV MAGA zostają zawieszone do momentu znalezienia nowej lokalizacji. Za …