cspartyzant.com
AKTYWNA I BEZPIECZNA
Zapraszamy panie na otwarty nieodpłatny warsztat samoobrony oraz Animal Flow z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się 7 marca (środa).