csd-lasko.si
Zahvala
"Zahvala poraja ljubezen. Je razumevanje, da nas ima nekdo rad, da nam iz obilja svojega duha podarja nekaj, kar potrebujemo, da smo počaščeni, ker nas jasno zaznava." (Daphne Rose Kingma) Leto 2016 bo kmalu zopet le še bežen oris časa, dogodkov, srečanj, ki so se odvili. Kljub vsej naglici, v katero smo