crsckhaonom.wordpress.com
ศรีเมืองหัวใจเกษตร
เชิญเที่ยวงาน ศรีเมืองหัวใจเกษตร 4-10 กันยายน 2557 ณ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี งานเกษตรแฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก โดยในงานจะมีสินค้าและห้างร้านต่างๆ มากมายให้ท่านได้เลือกได้ชมกัน อีกทั้งยังมีการประ…