crsckhaonom.wordpress.com
Watch “THE FARMER เกมเกษตรกร 2 24 กรกฎาคม 2557” on YouTube
THE FARMER เกมเกษตรกร ปี 2 มาถึงบ้านเรากันมั่งนะครับ คือทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม ได้มีการอบรมเรื่องข้าวกับเค้าเหมือนกันนะโดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี THE FARMER เกมเกษตรกร 2 24 กรก…