crownbigbang.wordpress.com
[NEWS] Big Bang thu về hơn 6 tỉ won từ quảng cáo trong nửa đầu năm 2012
Một đoạn trong chương trình truyền hình tvN’s enews vào ngày 29 tháng 6 nói rằng Big Bang tham gia 6 phim quảng cáo và thu được khỏang 1.1 tỉ won (968,000 USD) cho mỗi phim, tổng cộng thu về 6.6 tỉ…