cronicasdeunainquilina.com
Låt oss tala om patriarkatet | Crónicas de una inquilina
LatiCes översättare: Ulla Petré Cañadas Patriarkatet borde vare ett samtalsämne på samma sätt som fotboll, musik, litteratur, konst, film. Det borde talas om patriarkatet och dess konsekvenser i skolan, på universitetet, i det sociala umgänget, överallt och alltid. Varför? Därför att det är vår fien