crobitcoin.com
Kompanije za rudarenje bitcoina grade najveću rudarsku farmu na svijetu - Hrvatski Bitcoin Portal
Dvije kompanije za rudarenje bitcoina zaključile su sporazum o spajanju i zajednički planiraju zajednički izgradnju najveće rudarske farme na svijetu.