cristiftene.com
Grrr….
Sunetul ascuțit al strigătului sparse liniștea grea care acoperise curtea. Martha ridică felinarul, pe zid ridicându-se umbre tremurânde. Pentru o secundă, în lumina slabă, apăruse o siluetă în dep…