cristiftene.com
Vis de-o clipă – A. Vlahuță
Alexandru Vlahuță Vis de-o clipă S-a întunecat și plouă. Dus pe gînduri, în tăcere, Migălesc o formă nouă Pentru vechea mea durere. Tu tiptil vii pe la spate, Nici te simt, de lin ce-aluneci, Cu mî…