cristian.spinvilanova.com
Email Marketing: estructura bàsica de MailChimp
Aquesta és l'estructura bàsica del procediment que hem de seguir per tal d'utilitzar el MailChimp.