criscom.se
Om Criscom | Criscom
För att tillgodose våra uppdragsgivares behov rekryterar, organiserar och vidareutbildar Criscom sina medlemmar till att vara kommunikativa resurser, civilt och militärt, vid svåra påfrestningar på samhället. Criscom söker sina medlemmar bland journalister, beteendevetare, informatörer, reklam- och PR-folk samt övriga som är intresserade av information och kommunikation – med eller utan krisförtecken. Medlemmarnas insatser är i …