criscom.se
Marielle ledde kommunikationen i Färila | Criscom
Jag ställde några frågor till Marielle Korend Larsson från Criscom som var kommunikationsansvarig för länsstyrelsen i Gävleborg, på plats i Färila, Ljusdals kommun. Berätta kort om vad ni gjorde. – Som funktionsansvarig deltog jag på alla möten för att säkerställa att alla behov uppfylldes. Till min hjälp hade jag otroligt kompetenta och engagerade kommunikatörer från …