criscom.se
Skall vi vara oroliga för Försvarets folkförankring? | Criscom
Criscom är ett av Försvarsutbildarnas tolv rikstäckande förbund. Criscom arrangerade i mitten av oktober en intressant försvarsupplysningskväll i Göteborg, där Björn Kjörlof föreläste bl a om Försvarets folkförankring och de utmaningar vi nu står inför när ett nytt personalförsörjningssystem införs i Försvarsmakten. Björn Kjörlof är fd generaldirektör för Styrelsen för psykologiskt försvar och Pliktverket. Han har dessutom …