crijindonesia.wordpress.com
[Info] Zikzin Open Radio in Shanghai
Credit: Jang Keun Suk News English trans : Springsuk_USA Zikzin Open Radio in Shanghai, who can join: 1. China OFC annual membership 2. You also need to buy the Zikzin Man Asia Tour Fan meeting tic…