cridacomunista.org
Revista
A continuació us oferim els números de la nostra nova revista. Aquesta té una importància cabdal, ja que com va situar Lenin en el “Què fer?”: “La missió del diari no es limita, no obst…