cridacomunista.org
ÉS POSSIBLE LA VIA PARLAMENTÀRIA A LA INDEPENDÈNCIA?
Crida Comunista ha posat al descobert, repetidament, els límits del reformisme. Advertint d’aquests límits, vam desaconsellar a Podemos incorporar-se al govern del PSOE, encara que, com es po…