cridacomunista.org
RESULTATS ELECTORALS I CONJUNTURA POLÍTICA
Un breu relat dels aspectes més comentats dels resultats electorals dels partits del règim. El PP i el PSOE s’han alternat el govern central durant dècades, ja que solien recollir la ma…