cridacomunista.org
Prou criminalització de la protesta!
Tots els mercenaris del capital i de l’opressió nacional surten a condemnar les justes demandes socials. Neguen que avui hi ha milions de persones protestant per tot Catalunya; neguen el fons…