cridacomunista.org
11 de setembre de 2019
Aquest 11 de setembre cridem de nou a participar en totes les manifestacions. Som conscients que hi ha un cert grau de desànim, però hem d’evitar que ens contagiï i posar l’accen…