cridacomunista.org
Un partit proletari leninista
Estem immersos en un debat per organitzar-nos con a col·lectiu marxista-leninista. No era aquesta la nostra pretensió inicial. Fa quatre anys, quan s’albirava una forta batalla entorn al dret de la…