cridacomunista.org
El feixisme dels nostres dies
El feixisme és un fenomen històric que neix en el període d’entreguerres. Això no significa que ja no tingui rellevància al segle XXI. Va arrelar en un context històric específic i en circums…