cridacomunista.org
Algunes consideracions sobre el sectarisme
El terme sectarisme és molt usat però no tots li donem el mateix significat. Hi ha qui diu que construir l’organització pròpia és fer una secta. Això és una estupidesa. Si hom creu que la pol…