cridacomunista.org
Dimitroff i la lluita contra el feixisme
Gairebé cap altre esdeveniment de la història dels anys trenta va tenir tanta importància política-ideològica com la formació del Front Popular Antifeixista, ja que va significar un viratge en l&#8…