cridacomunista.org
Eixamplar el moviment de masses i construir l’avantguarda comunista
En les darreres dècades s’ha incrementat el nombre de persones compromeses en la lluita per l’alliberament nacional i social. Però involucrar-se en un moviment d’aquesta mena té u…