cridacomunista.org
Balanç del 21D
INTRODUCCIÓ En el darrer decenni, molta gent ha estat decebuda per l’obstinada oposició de l’Estat espanyol a millorar el camí de l’autonomia de Catalunya, àdhuc quan les reivindi…