cridacomunista.org
Manifest electoral de Crida Comunista
La precipitada i il·legítima convocatòria d’eleccions autonòmiques ens situa davant d’un doble dilema ¿com frenar l’agressió espanyolista i aconseguir el triomf de les forces demo…