cridacomunista.org
Quin moviment estudiantil!
Article de Jordi Benach, de la Crida Comunista i de l’Assemblea de la Facultat de Polítiques i Sociologia de la UAB D’ençà que les estudiants del Principat hem començat el curs, no han parat d’esde…