cridacomunista.org
Comunicat de solidaritat de l’IRSP
Els companys i companyes del Partit Socialista Republicà Irlandès (IRSP) ens fan arribar aquest comunicat urgent de solidaritat amb el poble de Catalunya. El reproduïm en la seva versió original en…