cridacomunista.org
Eleccions a França
Avui es celebren a França unes històriques eleccions a la presidència -primera volta- tant pel futur del país com del projecte imperialista de la Unió Europea, que es troba immersa en una greu cris…