cridacomunista.org
8M: El dia de la dona
El dia de la dona (A. Kollontai, 1913) Què és el Dia de la Dona? És realment necessari? ¿No és una concessió a les dones de classe burgesa, a les feministes i sufragistes? ¿No és nociu per a la uni…