cridacomunista.org
Valoració de les eleccions espanyoles i sobre el 27D
Els resultats de les eleccions espanyoles del passat diumenge 20D ens proporcionen unes lliçons que cal analitzar i examinar detingudament. Primer, que el règim del 78 ha suportat amb escreix els r…