cridacomunista.org
Puntualitzant als mitjans
PUNTUALITZANT ALS MITJANS: Avui hem parlat -potser massa ingènuament- amb El Món, i abans de donar impressions equivocades arran del seu article que ja s’està escampant, volem fer unes puntua…